Bibliografie

Bronnen

DSC_8587Deze roman berust voor een groot deel op historische feiten. De
personages zijn echter romanpersonages en hier en daar heb ik de
historische werkelijkheid aangepast ten behoeve van het verhaal. Zo
werden er in het zuiden niet overal peniskokers gedragen, maar de
komvorming bast van een vrucht of helemaal niets. In het grootste
deel van Nieuw-Guinea werden ze echter wel gedragen.
De eerste ontmoeting van Luns met minister Malik was in feite met
professor Yamin.
Wat de historische personages betreft valt de roman onder faction;
deels berusten zij op bronnenonderzoek maar ik was degene die er
leven in blies. De plaats van handeling is veelal fictief.
Onderstaande literatuur verschafte mij inzicht in de politieke
gebeurtenissen, gaf me een beeld van de historische figuren,
vergrootte mijn kennis van de Papuacultuur en bood inspiratie voor
natuurbeschrijvingen:

 

Aalders, Gerard, 2014, Niets was wat het leek. Prins Bernhard, Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Anderson, Uta, 2001 Papoea sprookjes, Rijswijk: Uitgeverij Elmar.

Boer, de, 1956, Vademecum voor Nederlands-Nieuw-Guinea 1956, Den Helder:
Nieuw-Guinea Instituut te Rotterdam.

Bree, Han van, 2004, Het aanzien van Bernhard 1911-2004, Utrecht: Het Spectrum. Broertjes,

Pieter en Jan Tromp, 2004, De Prins spreekt, Amsterdam: Uitgeverij Balans.

Droogleever, P.J., 2005, Daad van vrije keuze, Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Giebels, Lambert, 2001, Soekarno President. Een biografie 1950-1970, Amsterdam:
Uitgeverij Bert Bakker.

Hoffman, Carl, 2015, Wreed Paradijs, Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

Hubatka, F. N., 2013, Arnold Ap’s Visie, Corrie Ap vertelt over haar leven met Arnold Ap aan
Frank Hubatka, Nijmegen: Janssen Repro.

Jenkins, Gareth, 2006, John F. Kennedy, Londen: Tirion.

Jong, Stan de en Marlies Dinjens, 2016, Vlucht van een paradijsvogel, Amsterdam:
Meulenhoff.

Kamma, Dr F.C., De Messiaanse Koreri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse cultuurgebied, Den Haag: J.N. Voorhoeve.

Kennedy, Jacqueline, 2011, Historic conversations on life with John F. Kennedy, New York: Hyperion.

Kersten, Albert E., 2011, Luns. Een politieke biografie, Amsterdam: Boom.

Kuegler, Sabine, 2006, Dochter van de jungle. Een meisje uit de steentijd. Amsterdam: Sirene
2007, Terug naar de jungle. Amsterdam: Sirene

Linden, Marc van der, 2011, De vrouwen van prins Bernhard, Amsterdam: Uitgeverij Carrera.

Multatuli, oorspronkelijke uitgave 1860, Max Havelaar, of de koffieveilingen van de
Nederlandse Handelsmaatschappij, hertaald en bewerkt door Gijsbert van Es,
Amsterdam: NRC Boeken.

Oltmans, Willem, 1995, Mijn vriend Sukarno, Utrecht: Het Spectrum.

Pickell, David en Muller, Kal, 2002, Between the tides. A fascinating journey among the
Kamoro of New Guinea, Singapore: Periplus.

Sartre, Jean-Paul, 1939, Le Mur, L’enfance d’un chef.’ Vertaling uit 1962, Amsterdam: Bezige
Bij.

Schelfhout, Andreas, 2010, De zomer van 1962: de laatste gevechten om Nederlands Nieuw-
Guinea in het oerwoud en aan de conferentietafel. Voorburg: Uitgever U2Pi

Schlesinger, Arthur M. Jr., 1978, Robert Kennedy and his times, Boston: Houghton Mifflin
Company.

Schoorl, Pim (onder redactie van), 2002, Besturen in Nederlands-Nieuw-Guinea 1945-1962.
Leiden: KITLV Uitgeverij.

Springer, J.F., 2011, Met stille trom, een journaal, Amsterdam-Antwerpen: Querido.

Vlasblom, Dirk, 2004, Papoea. Een geschiedenis, Amsterdam: Mets en Schilt.

West, Naomi, en Wilson, Catherine, 2005, The Jackie handbook, Londen: Tirion. Withuis,

Jolande, 2016, Juliana, vorstin in een mannenwereld, Amsterdam: Bezige Bij.

 

De tekst ‘Luns heeft zijn Max Havelaar niet gelezen’ op pagina 78 komt uit Mijn vriend Sukarno van Willem Oltmans. Voor de speech van Soekarno op pagina 79 en 80 heb ik dankbaar gebruik gemaakt van Soekarno van Lambert Giebels. Ook Papoea, een geschiedenis van Dirk Vlasblom kwam daarvoor van pas. Het gesprek tussen Jouwe en Bunker op pagina 228 en 229 dank ik aan Vlasblom (p. 317-319) evenals plan-Bunker hieronder.

Between the tides bood veel houvast voor natuurbeschrijvingen en specifieke gebruiken in de omgeving van de Mimika. Wreed Paradijs kwam van pas bij de passages over Michael Rockefeller en gaf eveneens een goed beeld van de natuur in het zuiden van West Papua.

 

Naast literatuur heb ik veel gehad aan de afleveringen van Andere Tijden:

100 jaar Soekarno, 7 juni 2001
De slag bij Vlakke Hoek, 14 januari 2002
Het einde van Nieuw-Guinea: een prins in de wereldpolitiek, 18 maart 2002 Bilderbergconferentie 1954, 6 januari 2004
Karel Doorman, 1 november 2005
Zwarte Sinterklaas, 6 december 2007
Joseph Luns: on-Nederlandse diplomaat, 25 maart 2010
Vermist: Michael Rockefeller, 19 november 2011
50 Jaar na Tv-documentaire Willem Oltmans over Indonesië, 18 januari 2017

 

Babette Niemel maakte voor de IKON de volgende documentaires over Nicolaas Jouwe:
Koning zonder land. 2008
Land zonder koning. 2009

 

Via het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid kwam ik aan troonredes van Koningin Juliana van 1958 tot 1962 en speeches van Soekarno uit diezelfde periode.

 

De volgende mensen lieten zich uitvoerig interviewen wat waardevolle informatie opleverde. Frank N. Hubatka, Lex Miedema, Theo Laumans, Jimmy Manusawai, Genja Wawejay en Theto van de Linden.

Een jaar na de dood van mijn vader dook er een pakketje met over de honderd brieven op, die hij schreef van 1959 tot 1963 vanuit Nederlands Nieuw-Guinea naar zijn goede vriend Lex Miedema en naar zijn familie. De brieven zijn van onschatbare waarde geweest voor dit boek.

 

 

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *